Våra förvaltare3089.Ascensuslogga.324x82.jpg

3762.Henrik_W.158x.jpg

Förvaltare - Henrik Wiklund

Född 1971

Henrik har arbetat vid Säkra Spar AB sedan 2012. Är ansvarig förvaltare för Ascensus fonder och har varit detta sedan respektive fond startade. Innan fonderna startade var han ansvarig för US diskretionära förvaltningstjänster som förvaltades på tre försäkringsbolag.  Han ingår även i arbetet med riskbedömningar kring andra produkter som distribueras via US samt är ansvarig kontaktperson gentemot Ascensusrelaterade fondplattformar och motparter. 

Henrik har en lång bakgrund från Nordeakoncernen där han verkat mellan 1998 till 2010. Mellan 2004 och 2010 arbetade han vid Nordea Fonder AB där han bland annat var projektledare vid lanseringar och förändringar i allt från korträntefonder till hedgefonder, såväl som Nordeafonder som externa fonder. Mellan 2010 och 2012 bedrev Henrik egen fastighetsverksamhet i Uppsala.

Civilekonom, Uppsala universitet, 1997

 

3761.Kenny.148x.jpg

Kenny Man - Biträdande förvaltare

Född 1979

Kenny har arbetat vid Säkra Spar AB sedan 2017 och är utöver biträdande förvaltare för Ascensus fonder även ansvarig för affärssupporten. Han är dessutom ansvarig för US externa produktutbud av fonder, strukturerade produkter och alternativa investeringar.

Kenny kommer närmast från Carnegie Investment Bank där han arbetat sedan 2008 (f.d. HQ Bank). Under denna tid, från 2012, var Kenny en del av Carnegies Investment Strategy team där den diskretionära förvalningen ingår. Kenny har varit verksam i finansbranschen sedan 2004 och har arbetat med allt från administration och strukturerade produkter.

Bachelor of Business (Major i Finance) UNITEC, Institution of Technology, Auckland, New Zealand, 2003