Trend Movestic3089.Ascensuslogga.324x82.jpg

 

 
Om Ascensus Trend Movestic

Ascensus Trend Movestic är en aktivt förvaltad allokeringsfond där fonden har möjlighet att allokera tillgångarna i både aktier, räntor och alternativa investeringar. Med dessa olika tillgångsslag försöker fonden uppnå en diversifierad portfölj med en så hög riskjusterad avkastning som möjligt. Fonden har en global inriktning med tematiska inslag.

Fonden passar dig som vill ha ett väldiversifierat sparande med en relativt sett jämnare avkastning över tid.

 

Dokument

Aktuell månadsrapport Ascensus Trend Movestic

Produktblad Ascensus Trend Movestic

 

Avkastningshistorik Ascensus Trend Movestic

 

Förvaltningen

Ditt förtroende är vår utgångspunkt i vår förvaltning. Vi tror på aktiv förvaltning somt ger dig mervärde genom en långsiktigt stabil avkastning. Det definierar vilken risk i förhållande till avkastningspotential vi väljer att ta. Vår investeringsfilosofi grundar sig i globala makroekonomiska faktorer och investeringsbesluten fattas utifrån vår analys av det aktuella ekonomiska läget. Vi försöker även att identifiera intressanta tematiska investeringar som till exempel råvaror och valutor till specifika sektorer som är intressanta vid det specifika tillfället.

 

Vår filosofi är att hållbara investeringar är lönsamma på lång sikt. Målet är att merparten av våra underliggande investeringar ska ha en hållbar profil.

Ascensus fondförvaltning startade 2013 i syfte att erbjuda våra kunder en långsiktigt stabil avkastning i sitt sparande.  Vi har bred investeringserfarenhet - allt ifrån korta ränteplaceringar till alternativa investeringar.  Våra fonder passar kunder som vill ha en helhetsförvaltning av sitt sparande eller som en bas i sin sparportfölj.

 

Förvaltningsteamet

3762.Henrik_W.147x.jpg

 
Henrik Wiklund

Förvaltare hos Säkra Spar sedan 2012. Civilekonom. Verksam inom finansbranchen sedan 1998. Ansvarig förvaltare för Ascensus Movestic-fonderna sedan start.

3761.Kenny.147x.jpg

 
Kenny Man

Biträdande förvaltare hos Säkra Spar sedan 2018. Bachelor of Business (Major i Finance). Verksam inom finansbranchen sedan 2004

Information om fonden 

ISIN LU1152060106 (I)
Startdatum 2015-02-10
Registreringsland Luxemburg
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen i Luxemburg, CSSF
Depåbank Movestic Sicav SA
Förvaltare Säkra Spar - Henrik Wiklund 
Handel Daglig
Andelsklass I
 

Uttagsavgift Ingen
Insättningsavgift Ingen
Förvaltningsavgift 1,85 % (I)
Resultatbaserad förvaltningsavgift Ingen
Riskklass 3916.Risk_4.gif

Fondfaktablad

Grundprospekt