Offensiv Movestic3089.Ascensuslogga.324x82.jpg

Om Ascensus Offensiv Movestic

Ascensus Offensiv Movestic är en aktivt förvaltad global aktiefond som förvaltas utifrån makroekonomiska händelser. Det innebär att vi allokerar till de regioner och sektorer vi bedömer som mest intressanta att investera i. Fonden kan från tid till annan investera i tematiska investeringar i syfte att tillföra mervärde i förvaltningen. Dessa investeringar kan ske på kortare eller längre tid. Fondens investeringar är normalt fullt allokerade till aktier men kan i viss utsträckning ske även till räntor.

Fonden passar dig som har en lång placeringshorisont och vill ha en bred global exponering mot aktiemarknaden.

 

Dokument

Aktuell månadsrapport Ascensus Offensiv Movestic

Produktblad Ascensus Offensiv Movestic

 

Avkastningshistorik Ascensus Offensic Movestic

 

 

Förvaltningen

Ditt förtroende är vår utgångspunkt i vår förvaltning. Vi tror på aktiv förvaltning somt ger dig mervärde genom en långsiktigt stabil avkastning. Det definierar vilken risk i förhållande till avkastningspotential vi väljer att ta. Vår investeringsfilosofi grundar sig i globala makroekonomiska faktorer och investeringsbesluten fattas utifrån vår analys av det aktuella ekonomiska läget. Vi försöker även att identifiera intressanta tematiska investeringar som till exempel råvaror och valutor till specifika sektorer som är intressanta vid det specifika tillfället.

 

Vår filosofi är att hållbara investeringar är lönsamma på lång sikt. Målet är att merparten av våra underliggande investeringar ska ha en hållbar profil.

Ascensus fondförvaltning startade 2013 i syfte att erbjuda våra kunder en långsiktigt stabil avkastning i sitt sparande.  Vi har bred investeringserfarenhet - allt ifrån korta ränteplaceringar till alternativa investeringar.  Våra fonder passar kunder som vill ha en helhetsförvaltning av sitt sparande eller som en bas i sin sparportfölj.

 

Förvaltningsteamet

 

3762.Henrik_W.147x.jpg

 
Henrik Wiklund

Förvaltare hos Säkra Spar sedan 2012. Civilekonom. Verksam inom finansbranchen sedan 1998. Ansvarig förvaltare för Ascensus Movestic-fonderna sedan start.

3761.Kenny.147x.jpg

 
Kenny Man

Biträdande förvaltare hos Säkra Spar sedan 2018. Bachelor of Business (Major i Finance). Verksam inom finansbranchen sedan 2004

Information om fonden 

ISIN LU1152060288 (I)
Startdatum 2015-02-10
Registreringsland Luxemburg
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen i Luxemburg, CSSF
Depåbank Movestic Sicav SA
Förvaltare Säkra Spar - Henrik Wiklund 
Handel Daglig
Andelsklass I
 

Uttagsavgift Ingen
Insättningsavgift Ingen
Förvaltningsavgift 1,85 % (I)
Resultatbaserad förvaltningsavgift Ingen
Riskklass

Fondfaktablad

Grundprospekt