US Förvaltning3089.Ascensuslogga.324x82.jpg

Så arbetar vi med kundernas pengar

Forskning visar att den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå god förmögenhetstillväxt är en väl sammansatt investeringsportfölj.

Vad som är rätt portfölj är individuellt och beror bland annat på varje sparares riskpreferens och tidshorisont. Därför erbjuder vi fonder som förvaltas med olika inriktning i syfte att passa spararens profil. Balanserad förvaltas utifrån att i ett normalläge ha fördelningen 50/50 i aktier respektive räntor och Trend 75/25 samt Offensiv 100 % i aktier. 

 

Vilka arbetar med förvaltningen?

Investeringsprocessen – allokeringsförvaltningen – sker i nära samarbete med några större förvaltarhus. Vi har valt att samarbeta med dessa för att skapa en heltäckande makroekonomisk syn. Ansvarig förvaltare är Henrik Wiklund och biträdande förvaltare är Kenny Man. Läs mer om dem här

 

Investeringsprocess

Vi identifierar investeringsidéer och prioriterar mellan dessa genom ett arbetssätt där vi utifrån en global makroekonomisk syn på de finansiella marknaderna bildar oss en framåtblickande åsikt om de olika tillgångsslagens utveckling. Vi identifierar även trender och teman inom de olika tillgångsslagen som kan komma att vara särskilt drivande för utvecklingen. Vi tror på aktiv allokering och justerar denna vid behov.

Urvalsprocess

När vi har bestämt oss för vilka tillgångsslag vi vill allokera till väljer vi hur och i vad vi ska investera. Vi har en aktiv allokering, därför söker vi kostnadseffektiva lösningar. Vi har ett nära samarbete med såväl svenska som internationella leverantörer av fonder och ETF:er. Innehaven följs upp kontinuerligt genom analyser och förvaltarmöten.
 

 

3838.Blomma-forvaltning.348x.jpg