Utvalda fonder

Våra depåsamarbeten ger dig tillgång till över 2 000 fonder. Av dessa är ca 200 courtagefria. För att förenkla och stärka rådgivningsprocessen har vi tillsammans med ett referensråd bestående av våra rådgivare tagit fram konceptet Utvalda fonder. Från de courtagefria fonderna väljs dessa fonder ut inom specifika regioner. Modellen för urvalet är både kvalitativ och kvantitativ.

Så här går det till

Endast de fonder som handlas courtagefritt har möjlighet att bli utvlada. Eftersom våra depåsamarbetens fondplattformar skiljer sig åt kommer även de utvlada fonderna att skilja sig åt på respektive plattform.

De courtagefria fonderna delas upp i regioner/tillgångsslag. Ur varje region kommer ett antal fonder att väljas ut.

Våra kategoriseringar
Region/tillgångsslag Minst antal
utvalda fonder
Sverige Small/mid cap 2
Sverige Large cap 2
Norden 1
Hedge 2
Blandfond 2
Global 2
Kort ränta 2
Lång ränta 1
EM 1
USA 2
Bransch 1
BRIC/Asien 2
Europa 2
Krediter 1
Parametrar som ligger till grund för urvalet
  • Morningstar rating (3 år och 5 år)
  • Avkastning (1år, 3 år och 5 år)
  • Sharpekvot (3 år)
  • Alfagenerering (mot index)
  • Volatilitet
  • KIID-risk

 

 

Processbeskrivning

 

3725.Process_fonder_i_fokus.348x.png