Förvaltningssamarbeten

Nordic Cross - Coeli - Cicero

US har tre förvaltningssamarbeten; Nordic Cross Asset Management, Coeli Asset Management och Cicero Fonder. Samarbetet syftar till att bredda US fondförvaltnings-erbjudande. De tre förvaltningsteamen bidrar med olika filosofier, en gedigen kompetens och en modern förvaltningsstil. Med de nya förvaltarna ökar möjligheten att fortsatt bygga väl sammansatta portföljer till kunderna.

Samarbetet inleddes den 1 mars 2019 när förvaltningsansvaret för tre av Ascensus fonder överlämnades från Säkra Spar till Nordic Cross Asset Management, Coeli Asset Management och Cicero Fonder. 

Den 18 mars 2020 fördjupades samarbetet genom att de två Ascensus Movestic-fonderna slogs samman med Coeli Total och Eligo Strategifond Offensiv. 

Fonderna finns valbara hos försäkringsbolagen Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv, Skandia Link, SPP samt depåinstituten Strukturinvest och Säkra Fonddepå.

Fond  Tidigare fondnamn Förvaltare ISIN
NCAM Balanserad Ascensus Balanserad Nordic Cross LU0909031527
Coeli Total Ascensus Trend Coeli LU0909032418
Coeli Total Ascensus Trend Movestic Coeli LU0909032418
Eligo Strategifond Offensiv Ascensus Offensiv Cicero LU0909032095
Eligo Strategifond Offensiv Ascensus Offensiv Movestic Cicero LU0909032095

 

Är du registrerad försäkringsförmedlare och vill teckna ett marknadsföringsavtal?

Kontakta oss