Juni

2021-06-30 11:05

Marknadskommentar juni: Världen återhämtar sig efter covidkrisen

Inför sommaren tar vi pulsen på makroläget i världen och tar en titt på hur det ser ut efter det första halvåret på de finansiella marknaderna. Vi kan notera att världen återhämtar sig efter covidkrisen och i takt med att länder världen över öppnar upp ökar efterfrågan och konsumtionsviljan. Samtidigt levererar börsbolagen bra rapporter och analytikerna höjer sina vinstprognoser, vilket ger stöd för en aktiemarknad som redan levererat bra avkastning under året.

Makroekonomin i allt bättre form under 2021
Efter regn kommer sol, och efter att allt stannade av under fjolåret väntas den globala ekonomin förbättras på ordentligt under 2021. För att få en bättre bild av nuläget har vi gått igenom några av de mer tongivande makroindikatorerna. På hemmaplan noterar vi att den senaste uppdateringen av Konjunkturbarometern var på rekordnivåer, indikatorn steg till 119,3 vilket var den högsta nivån under de 25 år som barometern funnits. I princip alla segment visade styrka, vilket omfattar bland annat tillverkningsindustri, tjänstesektorn och hushållens situation.

Rör vi oss till Tyskland kan konstateras att ZEW-index, som indikerar humöret i tyskt näringsliv, visar fortsatt bra utveckling vad gäller den nuvarande situationen men samtidigt var något svagare än väntat i den del som gäller framtidsutsikter. Där är dock värt att notera att utfallet var det näst högsta det senaste året, och endast överträffas av föregående månads mätning som visade den högsta nivån för indexet på över 20 år.

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i USA steg i maj i takt med att landet öppnat upp och efterfrågan åter ökar. Komponenten för orderingång var en av de starkaste i mätningen, och flera branscher rapporterar om svårigheter att möta efterfrågan på grund av brist på insatsvaror samt kvalificerad personal. Det sammanlagda inköpschefsindexet för tjänste- och industrisektorn i Eurozonen steg samtidigt till den högsta nivån på 15 år, framför allt drivet av förbättringar inom tjänstenäringen som drabbats hårt under covidåret.

Som sammanfattning använder vi OECD:s ledande indikator som är designad för att identifiera vändningspunkter i den ekonomiska utvecklingen. I den senaste publikationen från OECD framgår att den globala ekonomin i princip stärks synkront, med samtliga ledande ekonomier i en stadig uppgångsfas. Det gör att vi ser fram emot en spännande fortsättning på året där det kommer visa sig om prognoserna blir verklighet eller inte.

Stöd för börsen trots uppgångarna
Det senaste året har på alla sätt varit en märklig resa, med en pandemi som lamslog världen och kastade in de finansiella marknaderna i en bergochdalbana. Men när röken skingrades så kom optimismen bland placerare tillbaka. Inledningen på 2021 fortsatte på samma sätt som fjolåret avslutades, och även om utvecklingen varit något mer balanserad de senaste månaderna kan vi i skrivande stund räkna in en börsuppgång på närmare 20 procent på ett flertal marknader. Samtidigt har makrostatistiken förbättrats och bolagsvinsterna utvecklas mer positivt än vad analytikerna hade räknat med. Det medför att även om börsen stigit ordentligt i år så finns det en underliggande positiv trend som motiverar uppgången.

Men covid har också inneburit störningar i produktionsled, och flera bolag talar om flaskhalsar i när 6–12 månaders nedstängning ska tas igen. Det gör att inflationen, som vi tog upp i förra månadsbrevet, också är en av de faktorer som är högt upp i medvetandet. Dagens inflationsnivå är i USA på den högsta det senaste decenniet med en uppgång som närmar sig 5 procent. Inledningsvis ledde inflationsoron till stigande räntor men efter lugnande besked från exempelvis Federal Reserve har osäkerheten åtminstone tillfälligtvis bedarrat.

Just den amerikanska centralbanken kom efter sitt senaste möte med ett oväntat besked när den så kallade räntebanan justerades upp, vilket är en tydlig signal om att styrräntan kan höjas tidigare och/eller snabbare än vad som låg i prognoserna, samtidigt som Federal Reserves ledamöter vill signalera att man kommer att hålla inflationen under kontroll. Det innebär dock ingen räntechock, utan styrräntan bedöms inte ligga över 0,5 procent förrän 2023.

Innan räntan höjs kommer dock återköpsprogrammen av obligationer att klinga av, och vad händer när dessa stimulanser trappas ned är det många som frågar sig. Att det leder till höjda räntor utgår vi ifrån, men vad det i förlängningen får för effekt på övriga delar av finansmarknaden och ekonomin i stort blir ett rörligt mål att anpassa sig efter. Är det något vi lärt oss under de senaste åren så är det att gamla regler inte gäller längre och att det finns en rejäl arsenal av åtgärder att vidta om båten är på väg att kantra.

Vad gäller aktiemarknaden är värderingen uppvriden sett med absoluta tal. Ett global P/E-tal (börskurs i förhållande till vinsterna) är idag drygt 18, en premie på ca 15 procent relativt nivån det senaste decenniet, samtidigt som värderingen faktiskt fallit något sedan årsskiftet med anledning av de höjda vinstprognoserna. Och sätter vi bolagens värdering i förhållande till räntenivån är det inte lika uppenbart att aktier är övervärderade, utan snarare i nivå med det långsiktiga genomsnittet. Lägger vi därtill med i bedömningen att vinstprognoserna fortsätter att skruvas upp efter att makrobilden ljusnat och bolagsrapporterna överträffat förväntningarna så är det inte heller lika avskräckande. Allt handlar naturligtvis om vad man jämför med och vilket tidsperspektiv man har på sina investeringar.

Vi passar på att önska trevlig sommar!

För mer information
Vi kommer löpande att återkomma med fler kommentarer av faktorer som vi anser är av betydelse för att belysa skeendena på de finansiella marknaderna och hjälpa våra kunder.

Har du frågor om din situation ber vi dig att kontakta din Säkrarådgivare.Äldre inläggSenaste nyheterna

Månader

År