2018

2018-12-10 14:31

Månadsrapport Ascensus November 2018

Nu finns månadsrapporterna för nedladdning!


2018-10-02 14:42

Månadsrapport september 2018

Nu finns månadsrapporterna för nedladdning! 


2018-09-13 15:06

Månadsrapport Ascensus augusti 2018

Nu finns månadsrapporterna för nedladdning!


2018-06-29 21:57

Produktblad Juni

Nu finns produktblad för nedladdning

Produktblad Ascensus Balanserad


2018-06-12 13:15

webinar Ascensus 12 juni

Dagens inspelade webinarium hittar ni HÄR.


2018-06-04 10:26

Produktblad Ascensus Maj 2018

Nu finns produktblad för Ascesnsus (maj) för nedladdning


2018-05-14 10:23

Webinar 14 maj - Ascensus

Missade du dagens webinarium?

Varje månad går vi igenom vilket aktivitete som sker i Ascensusfonderna givet rådande marknadsläge.


2018-05-06 20:57

Månadsrapport Ascensus april 2018

Nu finns månadsrapporterna för nedladdning


2018-05-04 11:23

Produktblad april 2018

Nu finns produktblad för Ascensus tillgängliga för nedladdning


2018-04-13 09:38

Webinar Ascensus april 2018

Nu finns dagens inspelade webinar uppe.

Ni hittar webinariet här


2018-04-04 14:48

Månadsrapport Ascensus mars 2018

Nu finns månadsrapporter för nedladdning


2018-04-04 14:40

Produktblad

Nu finns produkblad för Ascensus mars 2018 för nedladdning.


2018-03-02 20:32

Månadsrapport februari 2018 Ascensus

Nu finns månadsrapporterna för Ascensus februari för nedladdning


2018-03-02 13:34

Produktblad februari 2018 Ascensus

Nu finns produktblad för Ascensus för nedladdning


2018-02-14 11:13

Webinar 13 februari

Missade ni gårdagens webinar om förvaltningen i Ascensus?


2018-02-02 15:21

månadsrapporter Ascensus januari 2018

Nu finns månadsrapporterna för nedladdning


2018-02-02 10:00

Produktblad Ascensus Januari 2018

Nu finns årets första produktblad tillgängliga för nedladdning


2018-01-16 10:01

webinar 2018-01-16

Varje månad håller US förvaltning ett webinar där de går igenom vilken aktivitet som sker i Ascensusfonderna. Webinariet tar 20 minuter och ni ges möj...


2018-01-04 13:46

Vad har vi att vänta under 2018 på de finansiella marknaderna?

Vi går in i ett nytt år och vad har vi att vänta? Det är väl inte direkt så att undertecknad har några tvärsäkra besked att lämna men några tankar del...


2018-01-03 09:50

Månadsrapporter december 2017

Nu finns månadsrapporter för Ascensus upplagda för nedladdning


2018-01-03 09:48

Produktrapporter december 2017

Nu finns produkblad för Ascensus upplagda för nedladdning