ECB

2017-06-08 09:26

Händelserik dag

Idag är det en händelserik dag. I Storbritannien går nyvalet av stapeln. Den stärkta majoriteten för Theresa May verkar utebli. Det är därmed osäkert ...


 ECB
2017-03-09 13:46

ECB presskonferens

Inflationen stiger på flera håll i Europa. Kärninflationen är dock fortsatt låg. ECB envisas pga detta att hålla en låg (negativ) ränta. Idag kl 14:30...


 ECB
2016-10-20 12:17

ECB Presskonferens

Torsdag 20 oktober kl 14.30 håller ECB presskonferens. Presskonferensen följer räntemötet i Frankfurt.