2019-08-09 13:32

Månadsrapporter Ascensus Juli 2019

Nu finns månadsrapporterna för nedladdning!

Månadsrapport Ascensus Trend Movestic

Månadsrapport Ascensus Offensiv Movestic

 

Under juli fortsatte uppgången på de globala aktiemarknaderna men utfallet mellan olika regioner var desto större. I huvudsak var det USA som stod för drivkraften i den globala uppgången på aktier men även Japan bidrog positivt. I Europa var utvecklingen mer blandad och för Sveriges del så föll den svenska börsen under månaden. Främst på grund av nedgångar i delar av exportindustrin men även fortsatt negativ för den indextunga banksektorn.

Rapportsäsongen för det andra kvartalet bjöd på blandad utveckling. Ifråga om de konjunkturkänsliga branscherna, som den svenska exportindustrin, reagerade marknaderna hårdast på medan många bolag med defensiv karaktär hade en god utveckling.

Inköpschefsindex i USA håller sig fortfarande i positiv inriktning medan den europeiska motsvarigheten kom in sämre än väntat. ECB lämnade, som förväntat får man väl lägga till, sin styrränta oförändrad. Den europeiska ekonomin går fortfarande svagt och ECB:s räntepolitik får även påverkan på den svenska räntepolitiken. Räntorna sjönk under månaden i Sverige och de svenska bolånetagarna kunde se att treårsräntan i det närmste blev lägre än den rörliga räntan.

Den svenska kronan har försvagats mot dollarn, euron likaså. Guldpriset har mot bakgrund av den ökade marknadsvolatiliteten i aktiemarknaden fortsatt att öka under månaden och även silverpriset.

 

Ascensus Offensiv Movestic

I Ascensus Offensiv Movestic som normalt är fullinvesterad i aktier har vi fortsatt inte varit fullinvesterade, vi har istället fortsatt att ha investeringar i korta räntor samt låtit kassaandelen fortsatt vara något högre.

 

Ascensus Trend Movestic

I Ascensus Trend Movestic som i ett normalt konjunkturläge är investerad 75/25 i aktier respektive räntor har vi fortsatt hållit aktieandelen något lägre. Vi har sedan tidigare ökat ränteinvesteringar inom långa räntor och minskat kreditrisk och vi har låtit kassaandelen fortsatt vara något högre än normalt.