2019-07-04 10:05

Månadsrapport Ascensus Juni 2019

Nu finns månadsrapporterna för nedladdning!

Månadsrapport Ascensus Trend Movestic

Månadsrapport Ascensus Offensiv Movestic

Efter en ganska kraftig korrigering på de globala aktiemarknaderna under maj så levererade de stora aktieregionerna en stadig uppgång under juni. I huvudsak kan det härledas till fortsatt förväntan om ett lågt ränteläge under överskådlig framtid. Likaså sattes hoppet till en lösning på den amerikanska handelskonflikten med Kina till G-20 toppmötet under slutet av månaden.

Viss härledning till börsutvecklingen kan fås att bolagsspecifika händelser var ganska frånvarande i och med att de flesta bolag var färdigrapporterade för första kvartalet. I övrigt var det på det geopolitiska området ökat fokus på utvecklingen i Persiska viken, där USA och Iran står inför en ökad konfrontation efter att Iran skjutit ned en amerikansk drönare – omtvistat över vilket område den blev nedskjuten.

Teknikbolagen i USA återhämtade sig och börserna i Europa och Sverige hade en god utveckling. På räntemarknaderna pressades räntorna fortsatt i nedåtgående riktning.

I slutet på månaden kunde viss ökad nervositet på aktiemarknaderna skönjas. Kvartalsrapporterna inför andra kvartalet står inför dörren och det är upp till bevis för bolagen hur framtidsutsikterna ser ut. Vi befinner oss i en högkonjunktur där det står och väger. Det låga ränteläget och frånvaron av finansiella kriser gör sitt till att bidra positivt till börsutvecklingen samtidigt som vi ser att ränteläget det senaste halvåret påvisar en dämpad utveckling.

Den svenska kronan har stärkts till såväl den amerikanska dollarn som till euron under månaden. Noterbart är att bland råvarorna så ökar priset – i dollar – stadigt för guld, den traditionella tillflyktstillgången vid ökad marknadsoro och ökad tro på konjunkturnedgång.

 

Ascensus Offensiv Movestic

I Ascensus Offensiv Movestic som normalt är fullinvesterad i aktier har vi fortsatt inte varit fullinvesterade utan även haft investeringar i korta räntor samt låtit kassaandelen öka något. Vi har också minska något våra investeringar i amerikanska aktier.

 

Ascensus Trend Movestic

I Ascensus Trend Movestic som i ett normalt konjunkturläge är investerad 75/25 i aktier respektive räntor har vi fortsatt hållit aktieandelen något lägre. Vi har sedan tidigare ökat ränteinvesteringar inom långa räntor och minskat kreditrisk samt låtit kassaandelen öka något.