2019-06-12 12:51

Månadsrapport Ascensus Maj 2019

Nu finns månadsrapporterna för nedladdning!

Månadsrapport Ascensus Trend Movestic

Månadsrapport Ascensus Offensiv Movestic

Efter en fantastisk start på årets första tertial kom korrigeringen som många väntat på. Maj blev årets första månad med negativ avkastning på de större aktiemarknaderna globalt. De flesta stora aktiemarknader redovisade en nedgång på mellan 6-7 procent under månaden (i lokal valuta) efter svag makrostatistik samt den amerikanska presidentens höjda tonläge i handelskonflikten mellan USA och Kina som återigen oroade investerarna.

Utöver de havererade handelsförhandlingarna mellan de två stormakterna har USA även under månaden svartlistat det kinesiska telekombolaget Huawei med motiveringen att bolaget utgör en säkerhetsrisk mot landet, vilket satte press på teknologirelaterade aktier. Bolag som Google, Intel, Qualcomm och Broadcom har under månaden avbrutit samarbeten eller stoppat leveranser till den kinesiska mobiltillverkaren. Huawei har i efterhand förvisso fått ett undantag på 90 dagar från USA:s svarta lista över förbjuden export till företag men oron kvarstår.

I Europa har turerna kring Brexit fortsatt. Den brittiska premiärministern Theresa May har under månaden försökt få till en fjärde omröstning av Brexit-avtalet, men utan framgång.. Till slut var situationen ohållbar och i slutet av månaden meddelade hon att hon kommer att avgå som partiledare och premiärminister.

Hemma i Sverige har börsen haft en negativ utveckling. En del av nedgången kan förklaras med utdelningar från bolagen. Kronan forsätter att vara svag mot de stora valutorna som dollarn och euron även om den tog tillbaka lite förlorad mark under månaden och slutade något starkare än månaden innan.

Även tillväxtmarknaderna har haft en negativ månad med breda nedgångar efter att USA har höjt tullarna på importen av kinesiska varor. Kina svarade med att de kommer höja tarifferna på amerikanska varor till ett värde om 60 miljarder dollar med start från den 1 juni.

 

Ascensus Offensiv Movestic

Ascensus Offensiv Movestic tappade 5,8 % i maj. Marknaderna som bidrog positivt till fonden utveckling var exponeringen mot den amerikanska och den japanska marknaden (som höll stängt den första veckan i maj p.g.a. kröningen av den nya kejsaren) medan exponeringen mot Sverige och tillväxtmarknaderna tyngde portföljen. Fonden har haft en något högre kassa under månaden vilket har varit gynnsamt i dessa turbulenta tider. Fonden har under månaden genomfört några taktiska allokeringar och vi har ökat exponeringen mot den asiatiska och europeiska marknaden något.

 

Ascensus Trend Movestic

Ascensus Trend Movestic tappade 4,2% i maj. Investeringar som bidrog positivt till fonden utveckling var exponeringen mot ränteplaceringar och alternativa investeringar medan exponeringen mot Sverige och tillväxtmarknaderna tyngde portföljen. Fonden har under månaden ökat exponeringen mot den asiatiska marknaden och minskat exponeringen mot den svenska marknaden något.