2019-05-13 16:06

Månadsrapport Ascensus April 2019

Nu finns månadsrapporterna för nedladdning!

Månadsrapport Ascensus Trend Movestic

Månadsrapport Ascensus Offensiv Movestic

April blev ännu en positiv månad för världens börser och vi kan konstatera att många stora aktiemarknader har redovisat över tvåsiffriga avkastningar under årets första tertial. Summerar vi avkastningen från respektive regioner ser vi att de utvecklade marknaderna med bl.a. Sverige i spetsen haft en riktig bra utveckling medan tillväxtmarknaderna utveckalts något svagare. Den svaga svenska kronan har även inneburit att avkastningen i utlänska investeringar fått en extra skjuts för oss svenska investerare.

I USA har oron för en konjunkturnedgång minskat efter att positiva makrodata presenterats under månaden. Bl.a. har positiv inköpschefsindex och jobbstatistik lugnat marknaden vilket gett ringar på vattnet på den globala aktiemarknaden. Även rapporterna från bolagen för det första kvartalet bidrog till det positiva börshumöret.

Den största nyheten på den svenska marknaden har varit riskbankens räntebesked om att behålla reporäntan på minus 0,25 procent och samtidigt skjuta på räntebanan. Orsaken är främst rapporten om den svenska inflationen som visade sig vara betydligt lägre än vad riskbanken räknat med. Nästa räntehöjning planeras till antingen december 2019 eller februari 2019 vilket fick den svenska kronan att försvagas mot både dollarn och euron. Börsen tog samtidigt ett skutt uppåt på beskedet. Tillsammans med de starka bolagsrapporter som presenterade under månaden kan vi konstatera att april blev en riktigt stark börsmånad.

Även den europeiska centralbanken (ECB) höll räntemöte under månaden. ECB lämnade som väntat styrräntan oförändrad och upprepade att riskerna mot ekonomin är på nedsidan. Marknaden reagerade överlag positivt och de europeiska aktiemarknaderna hakade på den positiva globala utvecklingen och var bland de bästa marknaderna att vara investerad i april (tillsammans med Japan) i lokal valuta. Även den uppskjutna Brexit-förhandlingen har bidragit till avkastningen.

Månaden har dock inte varit fri från oroliga nyheter. Internationella valutafonden, IMF, har under månaden sänkt prognosen för den globala ekonomiska tillväxten i 2019 till den lästa nivån sedan finanskrisen. Valutafonden spår nu att globala tillväxten uppgår till 3,3 procent i 2019, vilket kan jämföras med förra bedömningen i januari om en tillväxt med 3,5 procent.

 

Ascensus Offensiv Movestic

Ascensus Offensiv Movestic hade en riktig bra månad och avkastade hela 6,5 procent under månaden. Avkastningen kom huvudsakligen från exponering mot den europeiska och svenska aktiemarknaden. Även exponeringen mot den amerikanska marknaden bidrog starkt till avkastningen tack vare den starka dollarutvecklingen. Under slutet av månaden ökade fonden på exponeringen mot den europeiska och asiatiska marknaden. För att finansiera investeringarna har fonden minskat exponeringen mot alternativa investeringar som under en tid tyngt fonden.

 

Ascensus Trend Movestic

Ascensus Trend Movestic hade en riktig bra månad och avkastade hela 4,5 procent under månaden. Avkastningen kom huvudsakligen från exponering mot den europeiska och svenska aktiemarknaden. Även den amerikanska marknaden bidrog starkt till avkastningen tack vare den starka dollarn. Under månaden har fonden ökat på exponeringen mot kortränteplaceringar med låg ränterisk. På aktiesidan har fonden ökat på exponeringen mot den asiatiska och amerikanska aktiemarknaden. För att finansiera investeringarna har fonden minskat exponeringen mot alternativa investeringar som under en tid tyngt fonden.