2019-03-07 14:17

Månadsrapport Ascensus Februari 2019

Nu finns månadsrapporterna för nedladdning!

Månadsrapport Ascensus Balanserad

Månadsrapport Ascensus Trend

Månadsrapport Ascensus Offensiv

Månadsrapport Ascensus Trend Movestic

Månadsrapport Ascensus Offensiv Movestic

Det är bra momentum på de globala aktiemarknaderna nu. Samtliga av de större börserna noterade en positiv avkastning under februari där Europa utvecklades bäst och blev månadens vinnare. Även den svaga svenska kronan bidrog till en skjuts uppåt för den svenske investeraren som investerar på de globala marknaderna. Framför allt har dollarna stärkts mot den svenska kronan, men även investerare som investerar på den europeiska marknaden har fått se sina investeringar öka i värde tack vare den svaga kronan. Osäkerheten kring den svenska konjunkturen och inflationen har fått marknaden att ifrågasätta när nästa räntehöjning kommer vilket i sin tur pressat kronan.

Månaden började dock med svaga markoekonomiska siffror. Bl.a. rapporterades det svaga bilförsäljningssiffror i Tyskland som sjönk med 1,4 % under januari vilket drog ner hela sektorn. Rapporter över Euro-regionens investerarförtroende och Storbritanniens inköpschefsindex för byggsektorn har även inkommit under månaden, båda minskade mer än väntat.

Börserna valde dock att fokusera på de positiva nyheterna under månaden. Februari var en intensiv rapportmånad och bolagen globalt levererade överlag resultat över det förväntade vilket återspeglar börsens utveckling även om det var en del rapporter som gjorde marknaden besviken.

Handelskriget mellan Kina och USA fortsätter att kastat investerar mellan hopp och förtvivlan under månaden. Inledningsvis tyngdes marknaden av oron om att flera tullar skulle införas om ingen lösning kom till stånd innan den 1 mars, men senare kom signaler om att framsteg har gjorts i handelssamtalen. Besked kom i slutet av månaden att USA skjuter på de aviserade tullhöjningar vilket drog upp börshumöret.

 

Ascensus Balanserad

Vi har i Ascensus Balanserad fortsatt att hålla aktiedelen till försiktig neutral vikt men har minskat räntedelen något, i huvudsak långa obligationer och kortränteplaceringar.

Ascensus Offensiv

I Ascensus Offensiv, som normalt är fullinvesterad i aktier, har vi fortsatt varit i princip fullinvesterade under månaden. Vi har i viss mån viktat ned amerikanska aktier till en mer neutral vikt i förhållande till de övriga regionerna.

Ascensus Trend

Vi har i Ascensus Trend fortsatt att hålla aktieandelen till försiktig neutral vikt. Inga förändringar har gjorts under månaden.