2019-02-18 18:46

Månadsrapport Ascensus Januari 2019

Nu finns månadsrapporterna för nedladdning!

Månadsrapport Ascensus Balanserad

Månadsrapport Ascensus Trend

Månadsrapport Ascensus Offensiv

Månadsrapport Ascensus Movestic Trend

Månadsrapport Ascensus Movestic Offensiv

 

Den globala marknaden började lite skakigt inledningsvis med bl.a. vinstvarning från Apple och svagare makrodata från USA. Därefter tog aktiemarknaden fart och januari kan summeras som positiv månad och en bra start på året. Rapportsäsongen visade generellt sett på god vinsttillväxt i företagen vilket gav utslag på aktieutvecklingen.  Månaden har dock inte varit helt fri från orosmoln. Sviktande försäljning i den amerikanska detaljhandeln, nedstängning av den amerikanska statsapparaten och den ökade risken för en hård Brexit efter nedröstningen av Brexit-avtalet är några exempel.

Trots den starka börsuppgången har januari präglats av en svagare ekonomisk utveckling. Sämre inköpschefsindex från USA, nedskrivning av Kinas BNP tillväxtmål samt IMFs nedskrivning av den globala BNP-prognosen har därför sänkt förväntningarna på att centralbankerna ska fortsätta med räntehöjningarna i den takt som tidigare aviserats. Detta i sin tur har fått marknadsräntorna att falla.

Regionsmässigt hade USA och tillväxtmarknader en riktig bra månad mycket tack vare valutaeffekter. Vidare hade även råvarutunga marknader som Ryssland och Brasilien en bra månad till följ av det stigande oljepriset medan länder som Sverige och Japan hade en svagare utveckling.

 

Ascensus Offensiv

I Ascensus Offensiv, som normalt är fullinvesterad i aktier, har vi fortsatt varit i princip fullinvesterade under månaden. Vi har i viss mån viktat ned europeiska aktier till förmån för amerikanska aktier.

Ascensus Balanserad

Vi har i Ascensus Balanserad fortsatt att hålla aktieandelen till försiktig neutral vikt. Vi har i viss mån viktat ned europeiska aktier till förmån för amerikanska aktier.

Ascensus Trend

Vi har i Ascensus Trend fortsatt att hålla aktieandelen till försiktig neutral vikt. Vi har i viss mån viktat ned europeiska aktier till förmån för amerikanska aktier.