2019-01-11 13:36

Månadsrapport Ascensus December 2018

Nu finns månadsrapporterna för nedladdning!

Månadsrapport Ascensus Balanserad

Månadsrapport Ascensus Trend

Månadsrapport Ascensus Offensiv

Månadsrapport Ascensus Movestic Trend

Månadsrapport Ascensus Movestic Offensiv

 

Årets sista månad slutade i moll för den globala marknaden och många aktie- och räntemarknader noterade även den sämsta avkastningsmånaden för året. Månaden har präglats av oron över handelskriget mellan USA och Kina, inbromsningen av den globala ekonomin och risken för en hård Brexit. Det fanns ljuspunkter under månaden som överenskommelsen mellan Italien och EU om den begränsade expansionen av Italiens budgetunderskott och att ett nytt bilateralt avtal mellan EU och Japan undertecknats men dessa nyheter överskuggades av de negativa.

Den amerikanska marknaden hade en riktig tung månad där tekniksektorn stod som sänke för börsen. Fallet tilltog när handelskonflikten eskalerade efter att kinesiska Huaweis finanschef gripits i Kanada på begäran från USA misstänkt för att ha brutit mot landets sanktioner mot Iran.

Veckan innan jul höjde den amerikanska centralbanken (FED) sin styrränta till intervallet 2,25-2,50 procent. FED signalerade även för två räntehöjningar under 2019 istället för tidigare tre räntehöjningar. FED meddelade även att de tänker minska balansräkningen i nuvarande takt.

I Europa har den brittiska premiärministern Theresa May skjutit upp den aviserade omröstningen av EU-fördraget. Hon har även överlevt en förtroendeomröstning under månaden inom sitt eget parti, om än med en försvagad position.

I mitten av månaden kom dyster makrostatistik från både Kina (industristatistik) och Europa (inköpschefsindex) som båda bidrog till press på markanden. Även detaljhandeln upplevde ett ras efter att brittiska klädkedjan Asos vinstvarnat vilket i sin tur drog ner hela marknaden, däribland branschkollegorna Inditex och H&M. Svenska handelsindikatorn visar även att framtidstron för e-handeln vänt ner under december om än från höga nivåer.

I Sverige höjde riksbanken styrräntan för första gången på sju år. Höjningen var på 0,25% från -0,50% till -0,25%. Kronan stärktes något mot både EUR och USD.

 

Ascensus Offensiv

I Ascensus Offensiv, som normalt är fullinvesterad i aktier, har vi fortsatt varit i princip fullinvesterade under månaden. Vi har i viss mån viktat ned europeiska aktier till förmån för amerikanska aktier.

Ascensus Balanserad

Vi har i Ascensus Balanserad fortsatt att hålla aktieandelen till försiktig neutral vikt. Vi har i viss mån viktat ned europeiska aktier till förmån för amerikanska aktier samt viktat om företagskrediter till långa räntebärande värdepapper.

Ascensus Trend

Vi har i Ascensus Trend fortsatt att hålla aktieandelen till försiktig neutral vikt. Vi har i viss mån viktat ned europeiska aktier till förmån för amerikanska aktier samt viktat om företagskrediter till långa räntebärande värdepapper.