2018-01-04 13:46

Vad har vi att vänta under 2018 på de finansiella marknaderna?

Vi går in i ett nytt år och vad har vi att vänta? Det är väl inte direkt så att undertecknad har några tvärsäkra besked att lämna men några tankar delar jag gärna med mig av.

Vi är i ett läge där värderingar på de flesta tillgångsslag är i topp – aktier, obligationer, krediter, fastigheter mm. På motsvarande sätt är skuldsättningen i många ekonomier runt om i världen rekordhög. Västvärldens centralbanker likaså.

Samtidigt har vi en god tillväxt i världen och den växer på bred basis i alla större ekonomier samtidigt för ovanlighetens skull. Detta ger en god förutsättning för ökad global handel. Bolagens vinster gynnas av den ökade handeln och har också under förra året ökat rejält. Många prognoser pekar på en ordentlig vinsttillväxt även i år.

Så de flesta investerare är relativt positiva. De ekonomiska indikatorerna pekar i helt rätt riktning.

Är allt i sin ordning då?

Nja, samtidigt som det i ett makroekonomiskt perspektiv ser rätt bra ut – det så kallade skräckindexet, VIX, har inte varit så här lågt sedan det startade 1990. Inte konstigt att i synnerhet aktieinvesterare tycker att tiderna är utomordentligt goda och riskerna är låga.

När vi analyserar de geopolitiska riskerna kan vi konstatera att de fortsatt är höga. Vi har i grunden en viss oro och osäkerhet i politiken i USA med Trump, i Europa går ekonomin bra men strukturella problem kvarstår, Nordkorea har seglat upp som ett aktiv osäkerhetsmoment, mellanöstern präglas av fortsatt oro samt skulduppbyggnaden som jag nämnde ovan, i tex Kina känns utmanande.

Således har vi att ta hänsyn till både en god global ekonomisk utveckling samtidigt som det finns gott om geopolitisk osäkerhet. Som investerare hanterar vi mestadels risk – som kan karaktäriseras av det kända okända. Medan vi i geopolitisk synvinkel hanterar vi osäkerhet – som nog kan karaktäriseras av det okända okända.

Till det okända hör tex hur Nordkoreas och USA:s ledningar hanterar den aktuella krisen – det är svårt att sia om utfallet. Likaså har vi centralbankernas politik med kvantitativa lättnader och negativa räntor – ett projekt som pågått i tio års tid – hur reverserar man detta och vad händer när man börjar göra detta?

Även om vi ser att den globala ekonomiska utvecklingen är god och i rätt riktning ska vi även hantera den geopolitiska osäkerheten. I tider av dylik osäkerhet blir portföljdiversifiering än mer viktigt. Genomtänkta råd och beslut är mer viktiga än vid mer ordinära konjunkturfaser. Dessa analyser inför våra investeringsbeslut upptar ganska mycket av vår tid i Ascensusförvaltningen för närvarande. Vi har all anledning att berätta mer om detta vid kommande Ascensus-webinarium och våra upptaktsdagar tillsammans med er rådgivare nästa vecka!