2017-12-21 14:22

Ett intressant förvaltningsår

Den långa och ganska stabila återhämtningen sedan finanskrisen bedömde många hade sin kulmen i slutet av förra året. Vi har haft många år av sjunkande räntor bakom oss och flera år av brett stigande aktiemarknader.

Inledningen av 2017 började lite trevande i januari. Marknaden började fokusera på framtida räntehöjningar och hur det skulle påverka de olika tillgångsslagen. Aktiemarknaderna sjönk något, framför allt så påverkades långa obligationer negativt. Sedan konstaterade många investerare att den globala tillväxten blev allt tydligare synkroniserad i de stora ekonomierna; USA, Europa, Kina, Japan osv. Aktiemarknaderna steg på bred front ända till midsommar. Känns fenomenet igen? Jo, förra året var det ungefär likadant men då var det Brexit-omröstningen i Storbritannien med dess oväntade resultat som ställde till det.

Återigen, blev det under sommaren ytterligare fokus på centralbankernas ageranden och kommande ränteutveckling. Denna oro höll i sig till hösten då marknaderna ställde om och vi har till och med nu sett en bred återhämtning, framför allt på aktiemarknaderna. Många positiva makrosignaler har kommit in; god tillväxt, sjunkande arbetslöshet osv. Till detta kom besked om ett expansivt skattepaket i USA att påverka positivt.

Någon som minns alla våra påpekanden om orosmoment i världen – Nordkorea, mellanösterns alla konflikter och oro inför allmänna val osv? Ja, vi har tagit upp dem i webinarier och olika presentationer. Vi har konsekvent valt att inte i någon större utsträckning låtit detta direkt påverka våra förvaltningsbeslut. Binära händelser som de ovan beskrivna låter sig inte så enkelt hanteras. Det är lätt att gå vilse. Vi har i stället tagit med detta mer indirekt, vi har istället sett till att ha ”hedgar”. Till exempel har vi vid perioder av större makrorisk tex ökat vår exponering gentemot amerikanska dollar. Hade någon av dessa binära händelser inträffat hade vi sannolikt den lättflyktiga kronan försvagats – och vi hade tjänat på det. Ett annat exempel är att vi kortsiktigt managerat exponering inom långa obligationer. Dessa positioneringar har tjänat oss väl till mycket låg risk.

Till och med nu har våra fonder gett en god avkastning och vi noterar återigen att vi inte hängt med ända ned i de perioder av nedställ som varit under året. Ascensus Balanserad har till och med nu gett ca 5 % i avkastning, Ascensus Trend, ca 7,5 % samt Ascensus Offensiv ca 10,5 %.

Vi har under året haft många intressanta händelser som vi tagit ställning inför – det är det som gör det här arbetet så roligt. Vi gläds också åt att vårt arbete har varit givande för andelsägarna.

Vi förvaltare vill också passa på att tacka för förtroendet att förvalta dina pensions- och sparpengar! Vi ser fram emot ett minst lika intressant 2018 med tillförsikt.

Varmt välkommen att höra av dig till oss förvaltare – vi gillar verkligen att diskutera investeringar och de finansiella marknaderna!

God Jul och Gott Nytt 2018!