2017-12-20 11:33

Riksbanken lämnar som väntat räntan oförändrad

I dag publicerades Riksbankens räntebesked. Reporäntan lämnas oförändrad på -0,50 %. Riksbanken konstaterar att den starka konjunkturen har bidragit till att inflationen varit nära två procent en tid. De menar även att det fortsatt krävs en expansiv penningpolitik för att se till att inflationen fortsatt ska uppnå målet.

Riksbanken har som bekant köpt upp stora mängder svenska statsobligationer. En del av dessa börjar så småningom förfalla, man har nu beslutat att återinvestera dessa förfall. Detta innebär att Riksbanken fortsatt kommer att hålla ett stort innehav i statsobligationer.

De prognoser som Riskbanken presenterar för inflation, BNP-tillväxt, arbetslöshet mm är i stort sett samma som vid tidigare räntebesked. Bilden är att den starka konjunkturutvecklingen oförändrad. Man pekar på att bostadspriserna kommer att dämpa bostadsinvesteringarna de kommande åren men att detta motverkas av den starka internationella konjunkturen. Med tanke på att bostadsinvesteringarna står för runt en tredjedel av BNP-tillväxten vill det till att dessa två faktorer samverkar.

Fortsatt räknar Riksbanken med att en första räntehöjning sker i mitten av nästa år. De flesta bedömare räknar med detsamma. Sedan bedömer vissa att det kommer ytterligare en höjning i mot slutet av året medan andra lutar åt konjunkturen kommer att försvagas, inte minst på grund av utvecklingen på bostadsmarknaden.

På valutamarknaderna har effekten i skrivande stund varit något större än vad man kunde tro. Gentemot USD, EUR, GBP och JPY har kronan stärkts med mellan 0,4-0,8 %. Således räknar marknaden med räntehöjningar.

Min bedömning är att utvecklingen på bostadsmarknaden troligen kommer att få mer påverkan på den svenska konjunkturen och inflationen än vad Riksbanken verkar räkna med. Det finns fog att anta att nyproduktionen av bostäder kommer att tappa fart ordentligt nästa år. I de bostadsprojekt där de första spadtagen redan har satts ned kommer att slutföras – men sedan blir det troligen mer tvärstopp än vad Riksbanken verkar ha räknat med.

Det är rimligt att anta att Riksbanken gör en första höjning i sommar. Vi skulle må bra av åtminstone få ett slut på negativa räntor. Det ökar Riksbankens manöverutrymme. Det skulle också spegla konjunkturcykeln bättre.

Mot slutet av året är min bedömning att inflationen kommer att ha svårt att stabiliseras runt de målsatta två procent. Således uteblir nog ytterligare höjning av räntan under året. Ja, den internationella konjunkturen blir nog fortsatt stark. Min bedömning är ändå att den inte räcker till att mota utvecklingen på bostadsmarknaden - minskade bostadsinvesteringar och mindre spendersamma hushåll.