2017-11-13 09:33

Marknadsrapport v 46

Veckans marknadsrapport hittar ni här.

VIKTIGA HÄNDELSER V. 45

Vi lämnar en relativt sur börsvecka bakom oss där i princip de flesta globala aktiemarknaderna handlats ned under veckan. I USA  låg fokus fortsatt på en eventuellt kommande amerikansk skattereform. Under torsdagen presenterade republikanerna i senaten ett skatteförslag som på flera punkter skiljde sig från förslaget från partikollegorna i representanthuset. Utmärkande i senatsförslaget var att sänkningen av bolagsskatten till 20% skjuts upp till 2019, vilket satte press på marknaderna och tyngde dollarn.

För svenska aktier var det inget undantag. OMXS30 bjöd på idel negativa handelsdagar under hela veckan.

ATT HÅLLA KOLL PÅ V. 46

Antalet rapporterande bolag blir nu allt färre. Fokus ligger därför på annat håll. I Sverige presenteras på tisdagend inflationssiffror för oktober. De flesta analytiker pekar på en nedgång i inflationen när effekterna av den senaste tidens kronförsvagning avtar.

Tisdagen bjuder även på intressanta marknadsdata från Kina, eurozonen och Storbritannien.

Underfredagen talar ECBs Mario Draghi. Kanske kan vi få en fingervisning om hur de kommer att agera framöver.

3880.image.png