2017-11-02 09:45

Månadsrapport oktober 2017

Månadsrapporter för oktober finns nu tillgängliga för nedladdning

Månadsrapport oktober Ascensus Balanserad

Månadsrapport oktober Ascensus Trend

Månadsrapport oktober Ascensus Offensiv

Månadsrapport oktober Ascensus Movestic Trend

Månadsrapport oktober Ascensus Movestic Offensiv

Förvaltarkommentar

Globala aktiemarknader fortsätter att tuffa på i stadig takt. September månads positiva utveckling fortsatte även i oktober. Det stora amerikanska indexet S&P500 steg med 2,2 %. Den amerikanska börsen nådde återigen toppnivåer under oktober. Överlag blåste det positiva vindar i Asien.  Japan steg med 8,1 % och såväl Sydkorea som Kina handlades upp över 5% i oktober. Det europeiska indexet Eurostoxx 50 var upp med 2,2 %. Den svenska börsen var också upp. Upp 2,1 % i oktober.  Bland förlorarna hittar vi Ryssland som var ned 0,5 % i oktober. Samtliga utvecklingar i lokal valuta.
Ascensusfonderna har utvecklats väl under oktober i stort sett samtliga marknader bidragit till en positiv avkastning.

Oktober var en händelserik månad och likt flera gånger förr stod centralbankerna i fokus. Till skillnad från andra månader kan dock en stor del av den positiva utvecklingen härledas till starkare bolagsrapporter och bättre ekonomiskt klimat överlag. Flertalet bolagsrapporter for det tredje kvartalet inkom i linje eller högre än förväntningarna. Vi har under oktober haft en övervikt mot aktier vilket bidragit till en bra avkastning för samtliga Ascensusfonder i oktober.

Oktober var som sagt också händelserik centralbankerna. I slutet av oktober lämnade såväl ECB som Riksbanken styrräntorna oförändrade. Riksbanken avvaktade med att ge besked om stödköpen av värdepapper fram till nästa direktionsmöte i december. Riksbanken är till viss mån tvingade att följa ECBs agerande för att skydda kronans utveckling. Det är därför intressant att notera att ECB fortsätter sina stödköp, om än i lägre takt, och fortsätter att kommunicera att de kommer att återgå till en normal penningpolitik i en mycket långsam takt. Riksbanken lär därför vänta med räntehöjningar. I synerhet då bostadsmarknaden har skakat något under oktober samt att inflationen i september för första gången på fem månader kom in under förväntningarna. FED pekade på att den amerikanska ekonomin förblir stark och styrkan på arbetsmarknaden talar för fortsatta räntehöjningar trots en dämpad inflation. Den svenska kronan har under oktober försvagats mot euron och dollarn med 1,4 respektive 2,8 % vilket får en positiv effekt på Ascensusfondernas utveckling. Den korta räntan försvagades något medan den långa räntan var i princip oförändrad under oktober.

Värt att notera är att oljepriset i slutet av oktober handlades över 60 dollar per fat för första gången på väldigt länge.