2017-05-16 11:24

VIX-index på mycket låg nivå

Några av de mest framgångsrika investerarna använder sig av principen att gå emot marknaden. Warren Buffet skrev en gång att man ska vara girig när andra är rädda och rädd när andra är giriga.

Globala marknader tuffar på och ”skräckindexet” ,VIX-indexet, befinner sig på den lägsta nivån på mycket länge. Är det då dags att skifta om från girig till rädd?

”Skräckindex” är ett annat namn för VIX-indexet, vilket är ett mått på förväntad volatilitet på marknaden. Den baseras på optionspriser för enskilda aktier i SP500 index. När investerare förväntar sig mer prisfluktuationer, går VIX upp. Och volatiliteten är störst när marknaderna faller.

VIX befinner sig nu runt 10 %. Det innebär enkelt förenklat att marknaden förväntar sig en 10 procentig rörelse i SP500-indexet under de närmaste 30 dagarna. Som jämförelse var VIX uppe på 89 % den 24 oktober.  

3748.image.png

Så VIX-indexet är ett mått på hur oroliga stora investerare i SP500 ska försäkra sina portföljer. Säljoptioner, som ökar i värde när underliggande aktie sjunker, används ofta av institutionerna som försäkring mot förluster i de aktier de äger. När investerare är rädda för en marknadsnedgång, ökar efterfrågan och således priset på säljoptioner. Detta gör att den implicita volatiliteten ökar och VIX index stiger.

I allmänhet går VIX upp under tider av osäkerhet och rädsla, och går ner när investerare är säkra eller giriga.

Bortsett från några korta toppar i VIX index har VIX-index befunnit sig i en sjunkande trend sedan 2011 och just nu tuffare globala aktiemarknader på.

Kan vi då vänta oss en korrektion in aktiemarknaden snart? Visst har det historisk varit så att en mycket låg VIX-index efterföljts av en korrektion i SP500. Just därför är vi nu lite mer på tårna vad gäller investeringar i amerikanska aktier.