2017-03-03 09:27

Månadsrapport februari 2017

Månadsrapporter för 2017 finns nu tillgängliga.

Glöm inte att anmäla er till webinarium 7 mars kl 09.15 där vi går igenom utvecklingen för fonderna senaste tiden.

ANMÄL DIG HÄR

Månadsrapport Ascensus Balanserad
Månadsrapport Ascensus Trend
Månadsrapport Ascensus Offensiv
Månadsrapport Ascensus Stabil
Månadsrapport Ascensus Movestic Trend
Månadsrapport Ascensus Movestic Offensiv

Förvaltarkommentar

Februari var generellt sett en stabil månad för de globala aktiemarknanderna. Bolagsrapporterna har kommit in i linje eller något högre än förväntningar samtidigt som ekonomisk makrodata pekar på en bra tillväxt överlag.  Det svenska storbolagsindexet var upp 2 %. Europeiska och amerikanska index var upp 0,5 respektive upp 3 %. De asiatiska marknaderna utvecklades starkt. Japan och Kina var upp 4 respektive 4,3 % medan Indien var upp över 9 % i februari. Alla utvecklingar i lokal valuta.

Under februari kom det fortsatt in positiva svensk ekonomisk makrodata. Detta till trots valde Riksbanken att hålla räntan oförändrad samt fortsatte med det förlängda obligationsköpsprogrammet. Av mötesanteckningarna från direktionsmötet framgick det att valutainterventioner fortsatt är möjliga samt att räntebanan snarare pekar på en räntesänkning än en höjning. Detta fick kronan att försvagas mot de flesta valutor under februari. Den svenska kronan försvagades mot euron och dollarn med 1 respektive 2 % i februari.

I USA lämnade FED räntan oförändrad. Vid ett första skede efter beslutet verkade marknaden överens om att räntan skulle förbli oförändrad till andra kvartalet i år . Efter att mötesanteckningarna publicerats ändrades förväntningarna och marknaden prisar nu in en höjning redan i mars. Detta fick räntor att stiga under februari. Såväl korta som långa räntor steg globalt på beskedet.

I slutet av månaden höll Donald Trump sitt första tal till kongressen. Talet var mycket strukturerat och Trump fokuserade på infrastruktursatsningar, skattereformer men också murbyggande. Talet ansågs vara Trumps mest presidentlika och fick positiv effekt på de globala aktiemarknaderna som steg. Trump trycker hårt på att sänka bolagsskatten från dagens 35 % till runt 15-20 %. Detta kommer att gynna bolag som har sin produktion i USA samtidigt som reformen kommer att delfinansieras av en ny skatt på importerade varor och således drabba bolag med export till USA.

 

Balanserad

Vi har under februari minskat exponeringen mot såväl kort som lång ränta. Inom lång ränta har vi skiftat om exponeringen till kortare duration och mindre kreditrisk. Vi har minskat exponeringen mot infrastruktur och ökat exponeringen mot globala konvertibler.

Trend

Vi har under februari minskat exponeringen mot såväl kort som lång ränta. Inom lång ränta har vi skiftat om exponeringen till kortare duration och mindre kreditrisk. Vi har minskat exponeringen mot infrastruktur, hedge och multi-asset.

Offensiv

Vi har under februari minskat exponeringen mot infrastruktur, hedge och multi-asset. Vi har ökat exponeringen mot svenska småbolag. Vi har sålt av exponering mot korta räntor.

Stabil

Vi har under februari minskat exponeringen mot lång ränta. Inom lång ränta har vi skiftat om exponeringen till kortare duration och mindre kreditrisk. Vi har ökat exponeringen mot kort ränta. Vi har minskat exponeringen mot infrastruktur, hedge och multi-asset.

Movestic Trend
Vi har ökat exponeringen mot USA, Sverige, emerging market, europeiska banker, Kina samt emerging market debt. Vi har minskat exponeringen mot high yield, multi-asset, Indien och långa räntor.

Movestic Offensiv.
Vi har ökat exponeringen mot USA, Sverige och europeiska banker. Vi har minskat exponeringen mot Japan, Indien och Europa.