2017-03-02 16:14

Paradigmskifte för obligationsmarknaden

Globala obligationsräntor har under de senaste decennierna varit i en sjunkande trend. Det extremt låga ränteläge som vi har sett fram tills i somras har drivits fram av globalisering, sjunkande inflation och, sedan finanskrisen, centralbankernas nollräntepolitik och kvantitativa lättnadsprogram.

Goldman Sachs Ashok Varadhan utvecklar några intressanta infallsvinklar i deras nyhetsbrev. Han menar att vi nu befinner oss i ett paradigmskifte för obligationer. Inflation och tillväxt börjar ta fart. Han spekulerar i att den 10-åriga amerikanska obligationsräntan kan nå 4 % under 2017, enbart på fundamentala värderingar. Även om man är försiktig och prognostiserar den reala tillväxten till 1,5 % för de kommande 10 åren så är inflationsskyddade obligationer idag prissatta för en nominell tillväxt på 3,5 %. 

Vi ska också komma ihåg att sedan Brexit har den amerikanska 10-årsräntan stigit med ca 1 procentenhet. Vad är det då som håller tillbaka amerikanska obligationsräntor. Dels kan det förstås vara tvekan från investerarnas sida om hur stark den amerikanska ekonomiska utvecklingen verkligen är.  Men Varadhan pekar också på det faktum att Bank of Japan i sitt försök att hålla den japanska obligationsräntan nära noll. Därför söker sig japanska investerare till amerikanska obligationer istället för till japanska – och pressar därigenom ned de globala obligationsräntorna. Varadhan lyfter fram vikten av att hålla koll på de japanska obligationsinvesterarnas beteende och hur Bank of Japan agerar i syfte att förutse hur de amerikanska obligationsräntorna kan utvecklas.