2017-01-04 14:32

Månadsrapport december 2016

Månadsrapporterna ligger nu uppe på hemsidan:

Fond 1 mån 3 mån YTD 12 mån Sedan start

Ascensus Balanserad
Ascensus Offensiv
Ascensus Trend
Ascensus Stabil
Ascensus Movestic Trend
Ascensus Movestic Offensiv

0,2%
0,4%
0,4%
0,3%
0,8%
1,1%
2,4%
4,6%
3,9%
1,4%
3,3%
4,8%
4,2%
8,4%
6,4%
0,6%
8,2%
10,6%
4,2%
8,4%
6,4%
0,6%
8,2%
10,6%
23,4%
49,8%
29,6%
-2,9%
2,5%
5,2%

 

Förvaltarkommentar

December månad var stark för de flesta globala aktiemarknader. Politisk turbulens i Italien, en något hökaktig FED och en mer återhållsam ECB stoppade inte börserna från att stiga under december. Den normalt starka julveckan var dock svagare än tidigare år men aktiemarknaderna avslutade året i dur. Det svenska storbolagsindexet var upp 2,7 %, europeiska och amerikanska index var upp 8,5 % respektive 2,2 %, i lokala valutor.

Centralbankerna hade en aktiv månad i december. ECB lämna de styrräntan oförändrad men förlängde stödköpsprogrammet med nio månader. Nivån på stödköpen minskade något vilket analytikerna inte räknat med. Riksbanken var inne på samma linje och lämnade räntan oförändrad men förlängde även de stödköpen, om än i lägre volym. FED höjde som väntat räntan i december till intervallet 0,5-0,75 %. De aviserade även att tre höjningar kan komma att komma under 2017, allt annat lika. Gemensamt för samtliga centralbanker verkar vara att de står med ena benet på den duvaktiga sidan och med det andra på den hökaktiga.

Under större delen av december försvagades den svenska kronan mot dollarn. FEDs något hökaktiga besked stärkte dollarn ytterligare. Dollarn handlades under december som mest kring 9,4 kr/USD. I slutet av december stärktes kronan till följd av Riksbankens besked av en splittrad direktion.

På den politiska scenen röstade Italien nej till en ny författningsform. Premiärminister Renzi avgick som resultat av detta. Aktiemarknaderna påverkades inte nämnvärt då valresultatet var inprisat. 2017 bjuder på flera val i Europa där poplistiska partier gått start framåt vilket kan sätta sina spår på de finansiella marknaderna.

Balanserad
Vi har under december ökat exponeringen mot amerikanska, europeiska och japanska aktier. På räntesidan har vi ökat exponeringen mot krediter och kort ränta. Vi har sålt av vår långa valutaposition i dollar.

Trend
Vi har ökat exponeringen mot svenska småbolag och krediter. Vi har sålt av vår långa valutaposition i dollar.

Offensiv
Vi har ökat exponeringen mot amerikanska och europeiska aktier samt svenska småbolag. Vi har sålt av vår långa valutaposition i dollar.

Stabil
Vi har minskat exponeringen mot globala aktier. Vi har sålt av vår långa valutaposition i dollar.

Movestic Trend
Vi har ökat exponeringen mot multi asset.

Movestic Offensiv.
Portföljen har hållits relativt oförändrad under december.