2017-01-02 08:44

Marknadsrapport v 1

Marknadsrapporten v 1 hittar ni här

VIKTIGA HÄNDELSER V. 52
Mellandagarna har historiskt sett varit en stark period för de globala aktiemarknaderna. 2016 avslutades något i moll på börser med relativt låg omsättning. Låg omsättning tros också vara anledningen till att svenska kronan stärktes kraftigt mot dollarn under slutet av december. Vi sålde av vår uppbyggda dollarposition innan fallet. Dollarn återhämtade sig något från att ha handlats under 9 kr/USD. Samtliga Ascensusfonder utvecklades positivt under 2016 och gick bra i relation tilljämförbara fonder.

ATT HÅLLA KOLL PÅ V. 1
Januari 2016 inleddes med ett brant nedställ till följd av oro för den Kinesiska ekonomin. Med en ganska händelsefattig spås en ganska lugn första vecka på de globala aktiemarknaderna. I början av månaden kommer finansiell data in från de flesta marknaderna. Något som kan staka ut riktningen för hur börsåret inleds 2017.

3674.image.png