2016-12-21 09:36

Riksbanken lämnar räntan oförändrad

Dagens räntebesked var ingen överraskning. Riksbanken låter styrräntan vara oförändrad på -0,5%. Samtidigt utökas obligationsköpen med 30 miljarder kronor under första halvåret 2017.

Riskbanken ser att en höjning av räntan tidigast kan ske under början av 2018 och att det för närvarande är mer sannolikt att räntan sänks än höjs under 2017.

Riksbanken ser utmaningar i att få upp inflationen till 2% då effekterna av ECBs expansiva penningpolitik i kombination med FEDs räntehöjningar är svåra att förutse.

Riksbankens besked påverkade inte den svenska börsen nämnvärt. Svenska kronan stärktes med 0,5% mot dollarn efter beskedet.