2016-12-14 13:36

Mer risk för samma avkastning

Världens börser slår rekord efter rekord. Amerikanska SP500 handlas på de högsta nivåerna historiskt sett och igår noterade OMXS30 TR sitt högsta värde någonsin. Sett till informationsflödet som når marknaden kan en investerare tycka detta vara underligt. Valresultatet i den Italienska folkomröstningen, Brexit och Trumps oväntade vinst verkar inte bekomma marknaden som fortsätter tuffa på. Visserligen har samtliga ovan nämnda händelser primärt effekt på den politiska scenen men bör påverka marknaden vid ett normaltillstånd. Och det är just det vi inte har just nu. Nämligen normaltillstånd.

Den expansiva penningpolitik som bedrivits av centralbankerna gör att investerare inte har några alternativ annat än att investera i aktiemarknaden eller andra riskfyllda tillgångsslag för att uppnå en relativt hög avkastning. Institutioner som har givna avkastningskrav måste flytta länger ut till höger på riskskalan för att uppnå samma resultat vilken påverkar aktiemarknadens utveckling.

I en intressant artikel från The Wall Street Journal visar på att en investerare har varit tvungen att tredubbla risken i portföljen från 1995 till och med 2015 för att behålla samma förväntade avkastning. 1995 kunde en obligationsportfölj ha en förväntad avkastning på 7,5 % med en volatilitet på 6 %. 2005 var man tvungen att byta ut hälften av portföljen mot risktillgångar för att uppnå samma avkastning. 2015 var portföljen endast bestående av 12 % obligationer. Resterande portfölj bestod av risktillgångar som kraftigt ökade volatiliteten i portföljen.

3668.Presentation1.jpg

Med ökad risk kommer givetvis ökade svängningar i portföljen och frågan är inte om detta är något som investerare kommer att få leva med en tid framöver. Normaltillståndet håller sakta skifta till en allt mer volatil marknad.