2016-11-29 15:46

Ännu en folkomröstning

Efter det amerikanska presidentvalet har vi nu tre kommande viktiga omröstningar i Europa det närmaste året. Vi har framför oss allmänna val i Tyskland och presidentval i Frankrike samt en folkomröstning: I Italien stiger nu temperaturen inför dess folkomröstning om konstitutionen den 4 december. Valet handlar enkelt uttryckt om parlamentets underhus ska få mer makt i förhållande till regionerna eller inte.

3665.image.png

De senaste veckorna verkar det som om förespråkarna för ett nej har tagit ledningen och att de osäkra väljarna verkar tendera att luta åt nej snarare än ett ja. Blir det ett nej bedömer de flesta att premiärministern, Matteo Renzi, inte kan sitta kvar utan måste/bör avgå. Detta försätter förstås Italien i en regeringskris och ett maktvakum. Detta i ett land som har stora strukturella problem – svaga banker, åldrande och sjunkande befolkning och problem med tillväxten mm.

Osäkerheten inför folkomröstningen har satt sina spår, italienska tioåriga statsobligationers yield har ökat kraftigt den senaste månaden och är uppe i ca 2,40 % - att jämföra med tex Spanien på ca 1,70 %. Man kan också jämföra med ett land som kommit mycket längre i konjunkturutvecklingen - som USA - där motsvarande ränta är på ungefär samma nivå som Italien.

Med Brexit i färskt minne så kan Italien, beroende på utgången i folkomröstningen, vara nästa land som orsakar ökad marknadsoro och volatilitet. En omröstning om konstitutionen är inte att jämföra med Brexit – det var av en annan tyngd. Samtidigt är inte ökad volatilitet och oro vad Europa behöver. Med tanke på att flera italienska banker har haft problem – som ännu inte är lösta – kan det få vidare effekt om oron i Europa sprider sig. Dit är det ännu för tidigt att uttala sig om. Klart är att riskerna efter finanskrisen är fortsatt förhöjda.