2016-11-28 14:26

Makrovecka!

Efter att finansmarknaden nästan helt har fokuserat på utfallet av det amerikanska presidentvalet så har vi denna vecka en hel del makrostatistik att förhålla oss till. Vi har att vänta BNP-statistik för tredje kvartalet från EMU-området, Sverige och USA. För helåret väntas USA växa med låga 1,5% efter ett svagt första halvår medan euroområdet väntas växa med 1,6%. Sverige återfinns i toppen med 3,2%, låt vara att det till viss del är drivet genom ökad offentlig konsumtion.

På onsdag är det dags för FED att presentera rapporten Beige Book, det vill säga en sammanställning som man gör av den ekonomiska aktiviteten i USA. Historiskt har rapporten utgjort ett bedömningsunderlag för räntesättningen. Bedömningen är dock att den så kallade Beige Book inte kommer att påverka FED:s räntebeslut i december. Vårt grundscenario är att en första, försiktig, höjning beslutas av FED innan årsskiftet.

I Sverige väntas Finansinspektionen presentera sin stabilitetsrapport på torsdag, ska bli intressant att se hur de bedömer de svenska bankernas stabilitet. Mot bakgrund att flera faktorer talar för ökad risk i hela bostadssystemet, inklusive ökade bolån, ökat byggande, bostadspriser etc, ser vi särskilt fram emot Finansinspektionens bedömning av läget.

På fredag redovisas USA sin sysselsättningsstatistik. Oväntade utfall här brukar kunna få snabbt genomslag på både ränte- och aktiemarknaden.

Även om många makrosiffror troligen kommer att vara lite svårtolkade ser vi ändå fram emot att ta del av riktiga siffror i jämförelse med de senaste veckornas spekulationer vad ”the President Elected” kan tänkas göra och inte göra.