2016-11-09 07:28

O.M.G. - Trump leder

Natten har bjudit på en rejäl överraskning och vändning i utfallet i det amerikanska presidentvalet. CNN:s senaste uppdatering är att Donald Trump har 244 elektorsröster på sin sida medan Hillary Clinton har 215. Det ska på en gång sägas att valutgången inte är helt klar, båda har chans att vinna. 270 elektorsröster behövs och än är det en del stater kvar. Just nu väntar vi på fyra delstatsröster i det så kallade rostbältet. Valet är jämnt, vilket det relativt europeiska val oftast är, och det skiljer ca 1 procentenhet till Trumps fördel i det totala antalet röster.

3661.image.jpeg

 

Hur kommer detta momentant att påverka de finansiella marknaderna? Ja, i Asien har vi sett breda nedgångar på aktiemarknaderna, i Japan med över 5 % medan tex Hong-Kongbörsen är ned ca 3 %. Aktieterminerna är ned i Europa och bedömningen är en initial nedgång med 3 - 5 %. Även obligationsräntor i USA faller och kronan stärks mot dollarn medan den sjunker mot euron. Det ska med en gång sägas att marknadsrörelserna kommer helt att följa utvecklingen i rösteresultatet i det amerikanska presidentvalet och en indikation på en omsvängning till Clintons fördel kommer att ändra marknadsrörelserna radikalt.

I Ascensus fonder har vi en betydligt högre kassaandel än normalt, i flera olika valutor dessutom i syfte att hedga upp i möjligaste mån men dagens marknadsrörselser kommer förstås att sätta ordentliga spår i våra fonder. i exempelvis Ascensus Offensiv, som normalt är fullinvesterad i aktier har vi 9 % i kassa/statsskuldväxlar, räknar vi även bort alternativa investeringar är aktieandelen fn ca 85 %.

Med erfarenhet från marknadsrörelserna under Brexit är det nog lite för tidigt att säga än om detta innebär en fundamental omvärdering eller en kortare dipp. Brexit var mer av en politisk händelse men nu är det bla frågorna kring frihandelsavtal som jag funderar över kan påverka mer.

Vi på US förvaltning följer förstås valet och kommer nu på förmiddagen att delta i flera telefonmöten med olika analytiker och återkommer under dagen med marknadskommentarer.

Välkommen att höra av dig med dina frågor och synpunkter direkt till oss förvaltare, vi håller telefonerna öppna hela dagen!