2016-11-08 09:59

Alan Greenspan ser tecken på stigande amerikansk inflation

I en intervju med Bloomberg News igår menar Federal Reserves tidigare chef, Alan Greenspan, om amerikansk ekonomi och utvecklingen på obligationsmarknaden.

I ett läge där vi under flera år sett extremt låga räntor runt om i västvärlden befinner vi nu oss i ett läge där vi kan vara i en begynnande period av stigande inflation. Greenspan menar att vi aldrig befunnit oss i ett ränteläge som nu och att vi därför inte har någon historisk erfarenhet av att hantera detta. Alan Greenspan ser framför sig en normaliserad räntenivå för amerikanska 10-åriga obligationsräntor på mellan 3 – 5 %. Intressant nog menar han att detta är en normal räntenivå som vi har haft inte bara de senaste hundra åren utan vad som under tusentals år har betraktats som en normal räntenivå.

 Bildresultat för alan greenspan

Ifråga om det amerikanska presidentvalet säger Alan Greenspan att de fundamentala frågorna helt har kommit i skymundan. Utökade ”entitlements” – alltså rättigheter inom välfärdsområdet i kombination med minskad investeringar och inhemskt sparande sätter sina spår i ekonomin. Produktiviteten haltar och belåning ökar. Hittills har den amerikanska ekonomin haft möjlighet att öka upplåningen utan att inflationen tagit fart men förr eller senare kommer det i fatt.

Greenspans tankar är intressanta och värda att beakta. Investerarna i obligationsmarknaden har inte ännu på något sätt fått kalla fötter. Men historiskt sett brukar trendskiften komma snabbare än man många har trott. Dessutom brukar obligationsmarknaden vara betydligt tidigare att ana oråd än tex aktiemarknaden. Frågan är om kvällens utfall i det amerikanska presidentvalet får fart på obligationsinvesterarna? Spännande kväll blir det i alla fall - det är helt säkert.