2016-11-02 09:38

Månadsrapport oktober 2016

Månadsrapporterna hittar ni nedan.

Månadsrapport Ascensus Balanserad 
Månadsrapport Ascensus Trend
Månadsrapport Ascensus Offensiv
Månadsrapport Ascensus Stabil
Månadsrapport Ascensus Movestic Trend
Månadsrapport Ascensus Movestic Offensiv

 

Fond 1 mån 3 mån YTD 12 mån Sedan start

Ascensus Balanserad
Ascensus Offensiv
Ascensus Trend
Ascensus Stabil
Ascensus Movestic Trend
Ascensus Movestic Offensiv

1,4%
2,4%
2,0%
0,6%
2,1%
2,7%
2,1%
4,1%
3,0%
0,9%
3,8%
5,5%
3,2%
6,2%
4,5%
-0,2%
6,9%
8,4%
1,2%
3,8%
2,4%
-1,4%
4,5%
5,7
22,2%
27,2%
46,8%
-3,7%
1,3%
3,1%

Förvaltarkommentar

Globala aktiemarknader steg generellt under oktober. Det var överlag bra kvartalsrapporter i kombination med defensiva centralbanker bidrog till uppgången. Det svenska storbolagsindexet steg med 0,5 %. europeiska och japanska index steg med 1,8 respektive 5,9 %. Trots starka amerikanska siffror backade amerikanska index med 1,9 %. Samtliga utvecklingar i lokal valuta.

Såväl ECB som riksbanken lämnade räntebesked i oktober. Inga större överraskningar presenterades. ECB behåller räntorna oförändrade. Även stödköpsproggrammet läts pågå som tidigare. ECB kommer dock förlänga programmet så länge det är nödvändigt. Riksbanken bjöd likt ECB inte på några överraskningar. Detta trots att inflationen i september kom in långt under prognosen. Riksbanken lät meddela att en framtida höjning av räntan nu skjuts till Q1 2018. Detta fick den svenska kronan att kraftigt försvagas mot såväl dollarn som euron. Dollarn handlas nu för över 9kr. Senast dollarn befann sig på denna nivå var i mars 2009.

Presidentvalskampanjen i USA fortsatte i oktober med full kraft. En tidigare stor ledning för Clinton vändes till ett mer ovisst race sedan FBI lät meddela att de återupptar utredningen kring den s.k. mailskandalen. Trump har därmed kanske vänt den negativa trenden och tiden fram till valet 8 november kan komma att bli mycket oviss och på så sätt öka volatiliteten på marknaden.

Såväl långa som korta svenska räntor sjönk under oktober.


Balanserad
Under oktober har vi gjort investeringar i amerikanska aktier, frontier markets och svenska småbolag. Vi har minskat exponeringen mot svenska aktier. Vi har på räntesidan ökat exponeringen mot korta räntor samt företagsobligationer. Vi har minskat exponeringen mot långa obligationer.

Trend
Under oktober har vi gjort investeringar i amerikanska aktier och frontier markets. Vi har minskat exponeringen mot svenska aktier. Vi har på räntesidan ökat exponeringen mot företagsobligationer. Vi har minskat exponeringen mot långa obligationer.

Offensiv
Under oktober har vi gjort investeringar i amerikanska aktier och frontier markets. Vi har minskat exponeringen mot svenska och globala aktier. Vi har minskat aktieexponeringen något genom investeringar i korta räntor.

Movestic Trend
Under oktober har vi gjort investeringar i svenska småbolag samt kinesiska aktier. Vi har minskat exponeringen mot svenska, europeiska och japanska aktier. Exponeringen mot bankaktier har även minskat.  Vi har minskat exponeringen mot långa obligationer samt alternativa placeringar.

Movestic Offensiv
Under oktober vi gjort investeringar i svenska småbolag samt emerging markets.  Vi har minskat exponeringen mot svenska, europeiska och japanska aktier. Exponeringen mot bankaktier har även minskat.  Vi har minskat exponeringen mot alternativa placeringar.

Stabil
Under oktober har vi minskat exponeringen mot multi asset placeringar till fördel för hedge samt minskat andelen långa obligationer. Vi har ökat exponeringen mot globala och amerikanska aktier. Exponeringen mot svenska småbolag och konvertibler har under oktober ökat. Andelen företagsobligationer och korta räntor har ökat i oktober.