OMX

2016-10-14 11:58

Teknisk analys OMXS30

Våra Ascensusfonder till största del makrostyrda. Man kan dock inte blunda för investeringstrenden. Teknisk analys används därför för att försöka utröna om vilken fas aktiemarknaden befinner sig i. Således bevakar vi även aktiemarknaden ur ett tekniskt perspektiv där vårat svenska storbolagsindex OMXS30 befinner sig i en intressant fas.3520.omxs30_TA.810x.png

Förra veckan handlades OMXS30 på nivån 1462 vilket utgör ett motstånd. Kraften fanns inte riktigt att ta sig igenom denna gång. Sedan slutet av juni har nya högre bottnar och toppar skapat en stigande medellång trendkanal och så länge inte golvet i kanalen ger vika talar den tekniska analysen mer för fortsatt uppgång än motsatsen.

Vidare pekar den kortsiktiga trenden nu svagt uppåt och kursen noteras över såväl 200, 50 och 20 dagars medelvärde.

Tvära kast ska man dock fortsatt vara beredd på.

 

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1462 följt av 1474-1478.

På nedsidan har vi stöd på 1432. Skulle dock 1400 punkteras gäller det att ha koll.